ความแตกต่างระหว่าง AGM และ EFB

ระบบ ISS Start Stop System ทำงานอย่างไร?

พื้นฐานการทำงานของระบบ Start Stop System คือ การดับเครื่องยนต์ โดยอัตโนมัติ ขณะที่รถยนต์หยุดนิ่ง และสตาร์ทเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ เมื่อปล่อยเบรกหรือเหยียบคันเร่ง

การดับเครื่องยนต์ขณะที่รถยนต์หยุดนิ่ง ช่วยลดปริมาณการปล่อยสารมลพิษทางอากาศ (CO2) และช่วยลดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะถูกนำ มาใช้ขณะที่เครื่องยนต์หยุดทำงาน ขณะที่ระบบ Start Stop System ทำงาน ผู้ขับขี่ไม่ต้องกังวลว่าระบบไฟฟ้า และ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในรถจะหยุดทำงานไปด้วย เนื่องจากระบบไฟฟ้านั้นใช้พลังงงานโดยตรงจากแบตเตอรี่

AGM และ EFB มีข้อแตกต่างกันคือ

AGM BATTERY

(Absorbent Glass Mat Battery)

 • เครื่องยนต์ดับและสตาร์ทบ่อยครั้ง
 • ระบบไดชาร์จอัจฉริยะ
 • ระบบชาร์จไฟฟ้าขณะเบรก
 • สตาร์ทเครื่องยนต์ได้มากกว่า SMF*5 เท่า
 • จ่ายไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์หยุดทำงาน ได้ยาวนาน
 • > 30,000 Cycles
 • ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 7-10%
 • ช่วยประหยัดน้ำมันได้ 7-10%

EFB BATTERY

(Enhance Flood Battery)

 • เครื่องยนต์ดัและสตาร์ทบ่อยครั้ง
 • ระบบไดชาร์จอัจฉริยะ
 • สตาร์ทเครื่องยนต์ได้มากกว่า SMF*3 เท่า
 • จ่ายไฟฟ้าขณะเครื่องยนต์หยุดทำงานได้
 • > 30,000 Cycles**
 • ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 3-5%
 • ช่วยประหยัดน้ำมันได้ 3-5%

*SMF แบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไป
**ยกเว้นรุ่น N55L