พี่เสือพามู พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ ทำบุญเสริมศิริมงคล รับปีใหม่ไทย

พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ วันนี้พี่เสือพามู ขอแนะนำ วัดในกรุงเทพฯ ที่สายบุญสามารถแพลนทำบุญ ได้ในวันหยุดยาวนี้ นอกจากจะได้บุญแล้ว ยังเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรม ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูป แอดมินขอแนะนำวัด ดังต่อไปนี้

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) - พิกัดไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) – พิกัดไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เป็นพระอารามหลวงอยู่ตรงมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และเป็นที่ประกอบพระราชพิธีที่สำคัญทางศาสนา

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-15.30 น. ค่าเข้าชม ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 500 บาท
สอบถามข้อมูล โทร. 0 2623 5499 เว็บไซต์ www.royalgrandpalace.th

📍 : https://goo.gl/maps/beT9EwC7quu2tVPe9

2.วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร - พิกัดไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร – พิกัดไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร หรือที่เรียกว่า “วัดสามจีน” เพราะมีเรื่องเล่าว่ามีชาวจีน 3 คน ช่วยกันก่อสร้างวัดนี้ขึ้นมา แต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของวัด ก็คือ พระมหามณฑป เป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในยุดใด

ตั้งอยู่ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.

📍https://goo.gl/maps/REV26PEf7stRr5DN6

3. วัดพระเชตุพนวิมังคลาราม (วัดโพธิ์ )

วัดพระเชตุพนวิมังคลาราม-วัดโพธิ์ - พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ
วัดพระเชตุพนวิมังคลาราม-วัดโพธิ์ – พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมชื่อว่า “วัดโพธาราม” ชาวบ้านเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดโพธิ์” ตั้งอยู่บนถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง

📍 : https://goo.gl/maps/GZjzSGqkKAVoTEHeA

4. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร - พิกัดไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – พิกัดไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร สร้างขึ้นเมื่อสมัยราชกาลที่ 3 เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโต ซึ่งชาวจีนเรียกขานท่านว่า ซำปอฮุดกง หรือซำปอกง ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของฝั่งธนบุรี  ตั้งอยู่บนถนนอรุณอมรินทร์ วัดกัลยาณ์ ธนบุรี

📍: https://goo.gl/maps/SkAEoZcsybrHa51v9

5. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ)

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ) - พิกัดไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ) – พิกัดไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่าวัดแจ้ง ตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอัมรินทร์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกับวัดโพธิ์

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. ค่าเข้าชม คนไทยไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 100 บาท
สอบถามข้อมูล โทร. 0 2891 2185

📍 : https://goo.gl/maps/q8p4MFY1nAsrkwVL8

6. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (วัดระฆัง)

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (วัดระฆัง) - พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (วัดระฆัง) – พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (วัดระฆัง) เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัตนโกสินทร์ และยังเป็นที่ประชุมสังคายนาพระไตรปิฎก ซึ่งอัญเชิญมาจากนครศรีธรรมราชอีกด้วย สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ ตำหนักแดง ลักษณะเป็นเรือนไม้สัก ฝาปะกน ตั้งอยู่ทางฝั่งธนบุรี เดิมชื่อว่าวัดบางหว้าใหญ่ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามข้อมูล โทร. 0 2418 1079

📍 : https://goo.gl/maps/Gm7jRo27aMDe1PF27

7. วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร (วัดบวร)

วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร (วัดบวร) - พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ
วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร (วัดบวร) – พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ

วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร (วัดบวร) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวิหาร สถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน  สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ 2 องค์ ซึ่งเป็นพระประธาน คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต) ที่อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี และพระพุทธชินสีห์ อัญเชิญมาจากวิหารทิศเหนือ

ตั้งอยู่ที่ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

📍 : https://goo.gl/maps/XH8P2K92oPfDyq6M8

8. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) - พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) – พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ

วัดสระเกศ หรือ วัดภูเขาทอง (temple of the Golden Mount Bangkok) เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีจุดเด่นคือ พระบรมบรรพต หรือที่เรียกกันว่าภูเขาทอง ตั้งอยู่ใกล้แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถนนหลานหลวง

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น. ค่าเข้าชม คนไทยไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 50 บาท

📍 : https://goo.gl/maps/xCoZj4Eh4n3hKsbL7

9. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร - พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร – พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ”วัดกลางนา” เนื่องจากมีทุ่งนาล้อมรอบ สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ -พระอุโบสถ มีพระประธาน พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฎฐ์ มเหทธิศักดิ์ ปูชนียะชยันตะโคดม บรมศาสดาอนาวรญาณ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุด้วยดีบุกลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย

ตั้งอยู่ ถนนจักรพงษ์ ใกล้ถนนข้าวสาร บางลำพู แขวงชนะสงคราม เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.

📍 : https://goo.gl/maps/q8p4MFY1nAsrkwVL8

ข่าวสารแนะนำ


พูม่า ROADSHOW START NON STOP 2020 ร้านป.มั่นคงแบตเตอรี่ อยุธยา

พูม่า ROADSHOW START NON STOP 2020 ร้านป.มั่นคงแบตเตอรี่ อยุธยา

บริษัท เอ็ม เอฟ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับร้าน ป.มั่นคงแบตเตอรี่ อยุธยา ได้จัดกิจกรรมหน้าร้าน ให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดตั้งแบตเตอรี่พูม่า

พูม่า ROADSHOW START NON STOP 2020 ร้านตาต้าแบตเตอรี่ จ.เชียงราย

พูม่า ROADSHOW START NON STOP 2020 ร้านตาต้าแบตเตอรี่ จ.เชียงราย

บริษัท เอ็ม เอฟ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับร้านตาต้าแบตเตอรี่ จ.เชียงราย ได้จัดกิจกรรมหน้าร้าน ให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดตั้งแบตเตอรี่พูม่า

พูม่า ROADSHOW START NON STOP 2020 ร้านฮวดหลีแบตเตอรี่ ลำนารายณ์

พูม่า ROADSHOW START NON STOP 2020 ร้านฮวดหลีแบตเตอรี่ ลำนารายณ์

บริษัท เอ็ม เอฟ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับร้านฮวดหลีแบตเตอรี่ ลำนารายณ์ จ.ลพบุรี ได้จัดกิจกรรมหน้าร้าน ให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดตั้งแบตเตอรี่พูม่า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณและสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโชยน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save