แนะนำการใช้คลิปแอมป์ UNI-T UT203

คลิปแอมป์ หรือ เรียกอีกอย่างว่า มัลติมิเตอร์ (Multimeter)

การใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของคลิปแอมป์

 1. ฟังก์ชันโวลต์มิเตอร์ สามารถวัดได้ 2 โหมดคือ
  • DC เป็นเป็นวัดไฟตรงหรือวัดไฟแบตเตอรี่รถยนต์
   • วิธีวัดโวลต์ไฟ DC
    • นำสายวัดสีแดงเสียบช่อง V  และสายสีดำเสียบช่อง COM
    • นำปลายสายสีแดง แตะที่ขั้วบวก สายสีดำแตะที่ขั้วลบแบตเตอรี่ เราก็จะได้โวลต์ไฟตรงจากแบตเตอรี่ 
   • กรณีแตะสลับขั้ว ค่าที่ได้จะเท่าเดิมแต่จะมีตัวอักษรลบ (-)  แสดงขึ้นมาที่หน้าจอ นั่นหมายความว่าเราแตะขั้วสลับกัน
  • AC เป็นโหมดวัดไฟสลับ
 2. ฟังก์ชันวัดโอมป์ วิธีวัดเราจะใช้สายแตะไปที่ตัวต้านทาน ค่าเท่าไหร่เครื่องจะขึ้นค่ามาที่หน้าจอ
 3. ฟังก์ชันวัดไดโอดและเช็ควงจรขาดหรือไม่
  • เช่นวัดวงจรว่าขาดหรือไม่ ให้เอาปลายสายแตะฟิวด์ทั้ง 2 ด้าน ถ้าเครื่องมีเสียงดังขึ้นมาแสดงว่าฟิวด์ไม่ขาด แต่ถ้าแตะไปแล้วไม่มีเสียงแสดงว่าฟิวด์ขาด
 4. ฟังก์ชันวัดความถี่ ในงานรถยนต์หรือจะบบไฟรถยนต์ แทบจะไม่ได้ใช้
 5. ฟังก์ชันวัดกระแส (Amp) ซึ่งฟังก์ชันนี้ไม่ต้องใช้สายวัด แต่จะใช้วิธีการคล้องที่สายไฟ ในงานรถยนต์ฟังก์ชันนี้จะใช้ในการวัดกระแสไฟในรถยนต์ว่ามีการรั่วหรือไม่และดูทิศทางการไหลของกระแสไฟ ซึ่งประกอบด้วย 2 เมนู ได้แก่
  • 40A จะวัดได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ ก็คือวัดได้ทั้งไฟ DC และ AC วัดได้ไม่เกิน 40แอมป์
  • 400A จะวัดได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ ก็คือวัดได้ทั้งไฟ DC และ AC วัดได้ไม่เกิน 400แอมป์

วงจรไฟฟ้าในรถยนต์เบื้องต้น ประกอบด้วย

 • แบตเตอรี่
 • Load ซึ่งประกอบไปด้วย มอเตอร์พัดลมแอร์, ไฟหน้า, หลอดไฟ

การไหลของกระแสไฟ จะไหลจากขั้วบวกของแบตเตอรี่ เข้า load และไหลกลับไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่

การคล้องคลิปแอมป์ มี 2 แบบ

 1. ด้านหน้าเครื่องที่มีเครื่องหมาย (+) นำคลิปแอมป์คล้องให้กระแสไหลเข้าด้านบวกผลที่หน้าจอจะไม่มีเครื่องหมายลบ
 2. ด้านหลังเครื่องที่มีเครื่องหมาย (-) นำคลิปแอมป์คล้องให้กระแสไหลเข้าด้านลบผลที่หน้าจอจะมีเครื่องหมายลบ โดยปกติเราจะคล้องให้แสดงเครื่องหมายลบเกิดขึ้นถ้าแบตเตอรี่ถูกดึงไฟไปใช้