MF POWER Vampire Jumpstart 800A

MF POWER VAMPIRE JUMPSTART 800A
MF POWER VAMPIRE JUMPSTART 800A

Easy 3 Steps to jump your car

  1. Connect to battery terminals
  2. Press ON/OFF , wait 120 seconds
  3. Turn on engine

คุณสมบัติ


  • ใช้กับ 12V เท่านั้น
  • รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 120 วินาที
  • กระแสไฟสูงสูด 800 แอมป์
  • ไม่ต้องคอยชาร์จไฟ
  • โวลต์มิเตอร์ถูกออกแบบให้เข้ากับตัวเครื่องได้อย่างเหมาะสม มองเห็นได้อย่างชัดเจน
  • มีวงจรป้องกัน การหนีบแบตเตอรี่สลับขั้ว
  • รับประกัน 6 เดือน (กรณี เกิดข้อผิดพลาดจากทางโรงงานผู้ผลิต)
Related Posts
MF POWER Charger

MF POWER CHARGER 1215 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ MF Power เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ ที่มีประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งยังมีโปรแกรมการชาร์จที่หลากหลาย ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกกระแสในการเริ่มต้นการชาร์จได้เอง พร้อมทั้งโปรแกรมพิเศษสำหรับการกระตุ้นแบตเตอรี่(Maintenance Mode) ที่ไม่สามารถชาร์จด้วยวิธีปกติได้ โดยที่เครื่องจะทำการชาร์จด้วยเทคนิคพิเศษ ทำให้เราสามารถฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่ได้ดีกว่าเครื่องชาร์จทั่วๆ ไป คุณสมบัติ เครื่องชาร์จ Read more

CBT-200 MF Auto Battery Tester

CBT-200 MF Auto Battery Tester Easy 3 Steps to jump your car Connect to battery terminalsPress ON/OFF , wait 120 Read more