โครงการ “ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือทีมแพทย์-พยาบาล จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากไวรัส COVID-19”

บริษัท เอ็ม เอฟ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำโครงการ “ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือทีมแพทย์-พยาบาล จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากไวรัส COVID-19” โดยหักค่าใช้จ่ายจากการสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ PUMA, INDEX และ MF POWER ลูกละ 50 บาท โดยโครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 รวมยอดบริจาคทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท โดยมอบให้ 3 โรงพยาบาลดังนี้

1) สถาบันบำราศนราดูร์ จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมีคุณบุญชัย เมธีดุลสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอฟ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เดินทางไปมอบด้วยตัวเอง และ มี นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ ผอ.สถาบันบำราศนราดูร์ เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 10 เมษายน 2563

2) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมีลูกค้าตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้เดินทางไปมอบเงินบริจาค โดยมี รองผอก. นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 18 เมษายน 2563

3) โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมีคุณบุญชัย เมธีดุลสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม เอฟ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เดินทางไปมอบด้วยตัวเอง และ มี รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร นายประดิษฐ์ เพ็ชรชาลี เป็นผู้รับมอบในวันที่ 29 เมษายน 2563

ทางบริษัท เอ็ม เอฟ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศ ที่ร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้ โครงการนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกๆ ท่าน และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันนะครับ