พี่เสือพามู พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ ทำบุญเสริมศิริมงคล รับปีใหม่ไทย

พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ วันนี้พี่เสือพามู ขอแนะนำ วัดในกรุงเทพฯ ที่สายบุญสามารถแพลนทำบุญ ได้ในวันหยุดยาวนี้ นอกจากจะได้บุญแล้ว ยังเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรม ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูป แอดมินขอแนะนำวัด ดังต่อไปนี้

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) - พิกัดไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) – พิกัดไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เป็นพระอารามหลวงอยู่ตรงมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และเป็นที่ประกอบพระราชพิธีที่สำคัญทางศาสนา

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-15.30 น. ค่าเข้าชม ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 500 บาท
สอบถามข้อมูล โทร. 0 2623 5499 เว็บไซต์ www.royalgrandpalace.th

📍 : https://goo.gl/maps/beT9EwC7quu2tVPe9

2.วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร - พิกัดไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร – พิกัดไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร หรือที่เรียกว่า “วัดสามจีน” เพราะมีเรื่องเล่าว่ามีชาวจีน 3 คน ช่วยกันก่อสร้างวัดนี้ขึ้นมา แต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของวัด ก็คือ พระมหามณฑป เป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในยุดใด

ตั้งอยู่ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.

📍https://goo.gl/maps/REV26PEf7stRr5DN6

3. วัดพระเชตุพนวิมังคลาราม (วัดโพธิ์ )

วัดพระเชตุพนวิมังคลาราม-วัดโพธิ์ - พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ
วัดพระเชตุพนวิมังคลาราม-วัดโพธิ์ – พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมชื่อว่า “วัดโพธาราม” ชาวบ้านเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดโพธิ์” ตั้งอยู่บนถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง

📍 : https://goo.gl/maps/GZjzSGqkKAVoTEHeA

4. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร - พิกัดไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร – พิกัดไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร สร้างขึ้นเมื่อสมัยราชกาลที่ 3 เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโต ซึ่งชาวจีนเรียกขานท่านว่า ซำปอฮุดกง หรือซำปอกง ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของฝั่งธนบุรี  ตั้งอยู่บนถนนอรุณอมรินทร์ วัดกัลยาณ์ ธนบุรี

📍: https://goo.gl/maps/SkAEoZcsybrHa51v9

5. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ)

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ) - พิกัดไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ) – พิกัดไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ) เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน์ เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่าวัดแจ้ง ตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอัมรินทร์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกับวัดโพธิ์

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. ค่าเข้าชม คนไทยไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 100 บาท
สอบถามข้อมูล โทร. 0 2891 2185

📍 : https://goo.gl/maps/q8p4MFY1nAsrkwVL8

6. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (วัดระฆัง)

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (วัดระฆัง) - พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (วัดระฆัง) – พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (วัดระฆัง) เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัตนโกสินทร์ และยังเป็นที่ประชุมสังคายนาพระไตรปิฎก ซึ่งอัญเชิญมาจากนครศรีธรรมราชอีกด้วย สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ ตำหนักแดง ลักษณะเป็นเรือนไม้สัก ฝาปะกน ตั้งอยู่ทางฝั่งธนบุรี เดิมชื่อว่าวัดบางหว้าใหญ่ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามข้อมูล โทร. 0 2418 1079

📍 : https://goo.gl/maps/Gm7jRo27aMDe1PF27

7. วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร (วัดบวร)

วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร (วัดบวร) - พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ
วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร (วัดบวร) – พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ

วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร (วัดบวร) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวิหาร สถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน  สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ 2 องค์ ซึ่งเป็นพระประธาน คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต) ที่อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี และพระพุทธชินสีห์ อัญเชิญมาจากวิหารทิศเหนือ

ตั้งอยู่ที่ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

📍 : https://goo.gl/maps/XH8P2K92oPfDyq6M8

8. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง)

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) - พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) – พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ

วัดสระเกศ หรือ วัดภูเขาทอง (temple of the Golden Mount Bangkok) เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีจุดเด่นคือ พระบรมบรรพต หรือที่เรียกกันว่าภูเขาทอง ตั้งอยู่ใกล้แยกผ่านฟ้าลีลาศ ถนนหลานหลวง

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00-19.00 น. ค่าเข้าชม คนไทยไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ 50 บาท

📍 : https://goo.gl/maps/xCoZj4Eh4n3hKsbL7

9. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร - พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร – พิกัดไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ”วัดกลางนา” เนื่องจากมีทุ่งนาล้อมรอบ สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ -พระอุโบสถ มีพระประธาน พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฎฐ์ มเหทธิศักดิ์ ปูชนียะชยันตะโคดม บรมศาสดาอนาวรญาณ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นบุด้วยดีบุกลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย

ตั้งอยู่ ถนนจักรพงษ์ ใกล้ถนนข้าวสาร บางลำพู แขวงชนะสงคราม เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.

📍 : https://goo.gl/maps/q8p4MFY1nAsrkwVL8

ข่าวสารแนะนำ


พูม่า ROADSHOW START NON STOP 2020 ร้านคูโบต้าธงชัยการเกษตร

พูม่า ROADSHOW START NON STOP 2020 ร้านคูโบต้าธงชัยการเกษตร

บริษัท เอ็ม เอฟ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับร้านคูโบต้าธงชัยการเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมหน้าร้าน ให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดตั้งแบตเตอรี่พูม่า

Hyundai Drive-in Cinema 2023

Hyundai Drive-in Cinema 2023

บริษัท เอ็ม เอฟ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมงาน Hyundai Drive-in Cinema ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

พูม่า Roadshow ร้านชัยแบตเตอรี่ จ.กระบี่

พูม่า Roadshow ร้านชัยแบตเตอรี่ จ.กระบี่

บริษัท เอ็ม เอฟ ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับร้านชัยแบตเตอรี่ จังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรมหน้าร้าน ให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดตั้งแบตเตอรี่ พูม่า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณและสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโชยน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save